Talha Turhal Tarafından Yazılan Yazılar

Sniper Elite V2 İnceleme

Son birkaç yüzyıldır savaş meydanları cesaretten fazlasını gerektirir oldu. Bunun en büyük örneklerini İkinci Cihan Harbi’nde Nazi Almanyası’nın giriştiği uğraşlara bakarak anlayabiliriz.

KONTAKT 2 geliyor

Bir kostüm kültürü hatta kimilerine göre sanatı olan Cosplay şenlikleri ülkemizde de giderek ilgi görmeye başladı.