Hamdi Kellecioğlu Tarafından Yazılan Yazılar

DNA Bilgisayarlar Geliyor

DNA canlılığın temelinde bulunan ve önemli genetik bilgileri nesilden nesile aktaran en önemli yapı taşlarından birisidir. Bilim insanları son yıllarda DNA’yı kullanarak devreler üretmeye çalışıyorlar.