Taşınabilir, Tak& Çalıştır, Yüksek Performanslı Su Soğutma: Corsair Hydrocool200

Havayla Soğutma Mı, Suyla Soğutma Mı?

Suyla işlemci soğutmanın mantığını sorgulayanlar sadece PC acemileri değildir. Güçlü bir su soğutma sisteminin standart hava soğutmalı sistemden daha az gürültü ürettiği iyi bilinir ancak çoğu kullanıcı için bu argüman su soğutma sistemlerine yönelmelerini sağlayacak kadar cazip gelmez. Sonuçta su soğutma sistemleri iyi bir hava soğutmalı sistemden birkaç kez daha pahalıdır.

Su soğutma sistemlerinde belirleyici faktör, oldukça yüksek soğutma performansıdır. Bu sistemlerini limitlerine kadar zorlamak isteyen performans tutkunları veya overclockçular için özellikle önemli. Sistemini belirli aralıklarla terfi eden ortalama kullanıcı da su soğutmanın faydalarından yararlanabilir. Ancak her işlemci terfisi de yeni bir soğutucu gerektirmez. Yine de su soğutma belirli bir “yatırım değeri” taşır.

Neden su soğutma işlemci sıcaklıklarını düşürmede bu kadar etkilidir? Bu konunun özüne inmek için fizik dünyasında kısa bir yolculuğa çıkalım. İşlemcinin yüzey malzemesi, termal macun, heatsink ve havanın birleşimi, kolayca toplanabilir bir dizi termal direnç bütününü (= ısı transfer değişkeninin birleşik değerini) temsil eder.

Heatsink’ten ısı akışı aşağıdaki basitleştirilmiş formülle ifade edilebilir:

  Iw= G*(TD-TA ) mit G=λ* (A/l) bzw G=1/Rtherm

Burada;

  Iw: Isı akımı
  G: Isı transfer değeri
  λ: Heatsink malzemesinin termal iletkenliği
  A: Isının üzerinden aktığı yüzeyin (çekirdek ve heatsink arasındaki temas yüzeyinin) alanı
  I: Isı akışının izlediği mesafe
  TD: Spesifikasyonlara göre izin verilen maksimum çekirdek sıcaklığı.
  TA: Fan civarındaki sıcaklık
  Rtherm: Termal direnç[K/W]

İşlemcinin aşırı ısınmasını önlemek için, heatsink içinden geçen ısı akımı en azından işlemcinin mevcut ısı üretimi kadar olmalıdır.

Kullanılan malzemenin termal iletkenliği ne kadar fazlaysa, işlemci o kadar “iyi” soğutulur. 0.58W/MK değere sahip olan suyun termal iletkenliği havadan beş kat daha fazla olduğu için, ısı transferinde havadan çok daha uygun bir malzeme olduğu kesindir.

Havayla Soğutma Mı, Suyla Soğutma Mı?

Klasik havalı soğutmada heatsink ısıyı emer ve PC kasasının içindeki havaya aktarır. Bu tür bir sistem kasa içindeki sıcaklığın belirlediği performans sınırlamalarına, heatsink malzemesine ve aktif soğutma yüzeyinin alanına tabidir.

Su soğutmalı sistemde ise soğutma bloğu (water block) önce ısıyı alıp içinden geçen suya aktarır. Su, bir boru sistemi ile radyatöre aktarılır. Su, radyatörün kanatları aracılığıyla ısıyı havaya aktarır. Kanatlar ne kadar inceyse, dolayısıyla radyatörün yüzeyi ne kadar genişse soğutma o kadar etkili olur. Radyatörün önüne yerleştirilen büyük ve düşük devirli bir fan, katlanılabilir gürültü seviyeleri ile termal alış-verişin hızlı olmasını sağlar. “Soğutulan” su radyatörden soğutma bloğuna geri döner. Soğutma bloğu içindeki akım da yeterli soğutma için önemlidir. Çünkü su, blok içinde kendisini çevreleyen malzemeden ne kadar termal güç emebilirse soğutma performansı o kadar iyi olur.

1 Yorum

Bir cevap yazın