Richter Ölçeği Nedir?

Sismograf

Sismograf

Richter Ölçeği (rihter okunur) yer kabuğundaki deprem dalgalarının deprem kaydedici aygıt (sismograf) üzerindeki aletsel büyüklüğünü gösterir. Charles F. Richter (1900-1985) ve Beno Gutenberg (1889-1960) adlı deprembilimciler tarafından 1935 yılında geliştirilmiştir. Ölçek logaritmik (üssel) olduğundan ölçekteki her tamsayı fark 10 katı enerji artışına denk gelir. Örneğin 4 büyüklüğündeki bir deprem 3 büyüklüğündeki bir depremin 10 katı; 7 büyüklüğünde bir deprem 5 büyüklüğündeki bir depremin 100 katı büyüklüğe sahiptir.

Richter Ölçeğine Göre Deprem Büyüklükleri ve Etkileri

1-2 Yalnızca hassas aygıtlar tarafından kaydedilir (yılda ~700,000 adet)

2-3 Depremin merkez üssünde bile zor hissedilir (yılda ~300,000 adet)

3-4 Az insan hisseder, iç mekanda daha çok hissedilir (yılda ~49,000 adet)

4-5 Çoğu insan hisseder, yapılara hafif hasar verebilir (yılda ~6200 adet)

5-6 Herkes tarafından hissedilir, yapılara hafif veya orta düzeyde hasar verebilir (yılda ~800 adet)

6-7 Yapılara orta düzey hasar verebilir, yıkıma yol açabilir (yılda ~120 adet)

7-8 Yapılara yüksek düzey hasar verebilir, geniş yıkıma yol açabilir (yılda ~18 adet)

8-9 Yapılara çok yüksek düzeyde hasar verebilir, toplu yıkıma yol açabilir (~5 yılda bir)

9+ Toplu ve yaygın yıkıma yol açabilir, yeryüzü gözle görülür biçimde dalgalanır, nesneler yerden sıçrar/kopar, arazi yapısı belirgin biçimde değişikliğe uğrayabilir (~60 yılda bir)

9.5 büyüklüğüyle 1960 Şili ve 2004 Sumatra depremleri bugüne kadar kaydedilmiş en büyük depremlerdir.

5 Yorum

Bir cevap yazın