Paralel İşleme Bölüm 1: İşlemci Çekirdekleri

Paralel İşleme Bölüm 1: İşlemci Çekirdekleri

İşlemci piyasasındaki başarım mücadelesini ancak var olan üretim teknolojisini kullanarak saat hızı ve işleme birimleri arasındaki dengeyi en mükemmel biçimde sağlayabilen taraf kazanabilir. 90 ve 65 nm üretim süreciyle beraber çok çekirdekli işlemcilerin üretimi mümkün oldu ve günümüzde artık birbiri ardına yapılan dört çekirdekli işlemci duyurularıyla karşılaşıyoruz. Ancak güncel yazılımların tam olarak kaç adet çekirdekten yararlanabildiği sorusu hiç aklınıza geliyor mu?

İdeal bir dünyada çok iş parçacıklı (multi-threaded) yazılımlar, gerek sistemde tek çekirdekli çoklu işlemci olsun gerekse de çok çekirdekli tek işlemci olsun işletim siteminin iş parçacıklarını çekirdekler arasında paylaştırmasını sağlar. Daha fazla sayıda çekirdek eklemek saat hızını yükseltmekten çok daha fazla başarım getirebilir. Bu duruma aynı şu örneğe benziyor: Daha fazla sayıdaki işçiler, bir işi daha hızlı çalışan fakat daha az kişiden oluşan işçilerden daha kısa sürede tamamlarlar.

Peki ya işlemci başına çekirdek sayısı dördü aşarsa? Bu durumda dört ve daha fazla çekirdeğin hepsinin birden çalışmasını gerektirecek kadar yoğun iş çıkmayabilir. Üstelik iş yükünün fiziksel iletişim arayüzleriyle – HyperTransport (AMD) veya Front Side Bus (Intel) – çekirdekler arasında dağıtılması sırasında birtakım darboğazlar meydana gelebilir. Son olarak işletim sisteminin iş yüklerini paylaştıran mekanizması da (sevk edici – dispatcher) bir darboğaz teşkil edebilir.

AMD’nin tek çekirdekten çift çekirdeğe geçişi, Pentium 4 gibi ısıl sınırlarına yakın sıcaklıklarda çalışan işlemcilere sahip olmadığından dolayı oldukça sancısız gerçekleşti. Athlon 64 X2 işlemcileri pahalıydılar fakat bu kabullenilebilir bir durumdu çünkü Pentium D 800 serisi aşırı ısı üretiyordu ve buna karşılık başarımları yerlerde sürünüyordu. Ne var ki Intel’in 65 nm işlemcileri ve Core 2 işlemci ailesi bu tabloyu tam tersine çevirdi. Üstelik Intel iki adet çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcisini tek bir yonga içine sığdırmayı da başardı ve oluşturmuş olduğu bu dört çekirdekli işlemcilere Core 2 Quad adını verdi. Buna karşılık AMD hala dört çekirdekli bir masaüstü işlemcisi üretebilmiş değil. Yalnız AMD bu senenin sonlarında Phenom X4 işlemcisini çıkararak şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.

Bu makalede, dört, çift ve tek çekirdekli Core 2 Duo yapılandırmalarıyla ilgileneceğiz ve fazladan çekirdeklerin işe yarayıp yaramadığını irdeleyeceğiz. Dört çekirdekli bir işlemci gerçekten satın almaya değer mi?

Bir cevap yazın