Optik Farelerin Yarışı

Çözünürlüğü Belirlemek Basit Bir Şey Değildir

“Cpi” (counts per inch – her bir inçteki miktar) ölçü birimi ile ölçülen çözünürlük, karışık bir konu. Bu değerin daha yüksek olması, farenin daha kısa bir mesafe katetmesini sağlıyor. Pratikte ise, 800 cpi çözünürlüğe sahip olan bir farenin, ekranı boydan boya katetmek için 400 cpi’a sahip olan kadar hareket etmesi gerekmiyor. Bu da hız hissi yaratıyor. Çünkü eğer mesafe kısa ise, daha hızlı hareket ettiğiniz hissine kapılıyorsunuz.

Bu değerin değiştirilmesi imkanı Windows veya oyun yapımcıları tarafından sunulduğundan olay daha da karmaşık bir yapı alıyor. Fare üreticileri, Windows’un ve oyun yapımcılarının varsayılan ayarlarını da değiştiren fare çözünürlüğünü değiştirme imkanı sunmadıkça, fare çözünürlüğü varsayılan olarak ortalama bir değere ayarlı bulunuyor.

Gerçek hayatta, en yüksek hız en iyi hız anlamına gelmiyor, çünkü eğer çok hızlı hareket ederseniz duyarlılık oldukça azalıyor. Bu sadece fareden dolayı değil, hareketin istediğiniz noktaya ulaşmak için çok hızlı olmasından da kaynaklanıyor. Mantıksal olarak, 1600×1200 çözünürlükte kat edilmesi gereken mesafe, 800×600 çözünürlüktekine göre daha fazla olduğundan, ekran çözünürlüğünün de buna direkt bir etkisi bulunuyor. 1280’nin altında kaldığınız sürece, 400 cpi değerine sahip bir fare uygundur. Bunun üzerindeki ekran çözünürlüğü değerlerinde, özellikle oyun oynarken, fareyi daha yüksek değerlere ayarlamalısınız. Fakat bu durumda, farenin hassaslığı, fareyi fiziksel limitlerinin üzerinde çalıştırdığınız için azalıyor. Fakat böyle bir duyarlılık kaybı sadece 1600×1200 çözünürlükte belirginleşmekte ve herkes de bunun farkına varmamaktadır. 800 cpi’da farenizin hızını artırmanız gerekmiyor çünkü, varsayılan hız 1600×1200 çözünürlükte bile oldukça hızlı. Hızı artırırsanız, fare imlecini belirli bir noktaya hedefleyemezsiniz ve hassaslık bozulmasa bile belki de yavaşlarsınız. Dolayısıyla, 1280’den yüksek çözünürlüklerde 800 cpi, 400 ile karşılaştırıldığında az bir avantaja sahip bulunuyor.

Bir cevap yazın