RIM BlackBerry Storm 2

Blackberry Storm 2 9550

İlk BlackBerry Storm, RIM’in hayal kırıklığına uğramasına sebep oldu çünkü SurePress dokunmatik arayüzü, sorunlu yazılımı ve ileti yazma konusundaki kullanışsızlığı sebebiyle yoğun biçimde eleştiri

Blackberry Storm 2 Çıktı

BlackBerry Storm, SurePress arayüzü sebebiyle RIM’in istediği ölçüde tutmadı. RIM BlackBerry Storm 2 ile eleştirilerin tümüne yanıt verdi.