Bilim

Richter Ölçeği Nedir?

Richter Ölçeği yer kabuğundaki deprem dalgalarının deprem kaydedici aygıt (sismograf) üzerindeki aletsel büyüklüğünü gösterir.

DNA Bilgisayarlar Geliyor

DNA canlılığın temelinde bulunan ve önemli genetik bilgileri nesilden nesile aktaran en önemli yapı taşlarından birisidir. Bilim insanları son yıllarda DNA’yı kullanarak devreler üretmeye çalışıyorlar.

Apple Beyindeki Din Bölgesini Uyarıyor

İngiltere’de bir BBC programı için çalışan bilim adamları çeşitli markaların tüketiciler üzerinde ne gibi etkiler yarattıklarını incelemişler ve Apple’ın doğrudan beynin dinle ilgili bölümünü uyardığını saptamışlar.