IDC, 2009 Yılı Korsan Yazılım Kullanımı Araştırması’nın Sonuçlarını Açıkladı

Dünya yazılım sektörünün temsilcisi Business Software Alliance (BSA) ve araştırma firması International Data Corporation (IDC) işbirliği ile gerçekleştirilen yazılım korsanlığı araştırmasının yedincisinin sonuçları açıklandı.

Korsan Yazılım2009 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğa karşın lisanssız yazılım kullanımı 111 ülkenin birçoğunda gerilerken, dünya genelindeki korsan kullanım oranı 2008 yılına göre 2 puan artarak yüzde 43 oldu. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi bilgisayar pazarının hızla geliştiği ülkelerin etkili olduğu bu artışa rağmen, korsan yazılım oranı 111 ülkenin 54’ünde gerilerken, sadece 19 ülkede yükseldi. Dünya genelinde yasal olmayan yollarla yüklenen korsan yazılımların ticari değeri ise toplam 51.4 milyar USD’a ulaştı.

Türkiye’deyse korsan yazılım kullanımı 2008 yılına göre 1 puan azalarak yüzde 63’e geriledi. İki yıldır süren bu düşüşe paralel olarak, Türkiye’de yasal olmayan yollarla yüklenen korsan yazılımların yıllık ticari değeri de 415 milyon USD’a geriledi. Bu gerilemeye rağmen, Türkiye 2009 yılında korsan kullanım değeri en yüksek 30 ülke sıralamasında 23. sırada yer aldı.  2005-2009 yılları arasında yüklenen korsan yazılımların ticari değeri 147 milyon USD’lık artış göstererek, Türkiye’yi bu sıralamada da 21. basamağa taşıdı.

Korsan yazılımın en çok kullanıldığı ülkeleri merak ediyorsanız hemen cevaplayalım: Araştırmaya göre korsan yazılım kullanım oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 95 ile Gürcistan, yüzde 92 ile Zimbabwe ve yüzde 91 ile Moldova. Korsan yazılımın en az kullanıldığı ülkeler ise şunlar: Yüzde 20’lik korsan kullanım oranı ile ABD, yüzde 21 ile Japonya ve yine yüzde 21 ile Lüksemburg.

BSA/IDC 2009 korsan yazılım araştırmasından elde edilen başlıca veriler:

  • PC yazılımlarında korsan kullanım oranı, araştırmada mercek altına alınan 116 ülkenin 54’ünde düşüş gösterdi; ancak gelişmekte olan ekonomilerde PC yazılım kurulumlarındaki önemli artışa bağlı olarak dünya çapında korsan kullanım oranı 2008’de %41 iken, 2009’da %43’e çıktı. 
  • 2009’da yasal olmayan yollarla yüklenen korsan yazılımların ticari değeri 51.4 milyar USD’a ulaştı.
  • ABD, Japonya ve Lüksemburg bu yıl da araştırmaya katılan ülkeler arasında en düşük korsan yazılım kullanım oranına sahip ülkeler oldu. (Sırasıyla %20, %21 ve %21)
  • Araştırmaya göre korsan yazılım kullanım oranının en yüksek olduğu ülkeler Gürcistan, Zimbabve ve Moldova oldu. (Tümünde %90’ın üzerinde)
  • Korsan kullanımı düşüren unsurlar arasında satıcıları yasallaştırma programları, resmi merciler ve sektörü eğitici kampanyalar, hukuki yaptırımların etkin uygulanması, dijital hak yönetiminin daha çok sisteme kurulması (DRM) ve yazılım varlıkları yönetiminin (SAM) daha çok kullanılması gibi teknolojideki eğilim değişiklikleri yer alıyor.
  • Korsan kullanım oranını artıran unsurlar arasında ise, tüketici PC pazarının hızlı büyümesi, lisanssız yazılımların daha sık görüldüğü eski bilgisayarların güncellenmesinde artış ve yazılım korsanlığı ile siber suçların kapsamının genişlemesi yer alıyor.

Bir cevap yazın