Gözlere Şenlik: İkili 3B Görüntü

Gözlere Şenlik: İkili 3B Görüntü

Görüntülerin üç boyut olarak izlenmesi, insanlığın temel arzularından birine, büyülenmeye olan ilgisine bağlanabilir. İkili 3B görüntüler, gerçeğin güzelliğini biraz düş dünyasına kaydırarak değerlenmesini sağlıyor. Geçmiş olayların anılarının ve gelecekten beklentilerin üç boyutu kullanarak daha yoğun sezdirilebilmesi olanaklı mı?

Bir şey kesindir ki, insanlar uzaysal düzlemde, aynı cisme az bir açı farkıyla bakarak kazanılmış üç boyutlu görüş sayesinde gerçek dünyayı algılarlar. Beynin görüntüyü işlemesi gözler arasındaki uzaklığı temel alır. Beyin tamamlanmış 3B görüntüyü, iki gözden gelen, birbirinden biraz farklı iki görüntüyü kaynaştırarak oluşturur.

Uygulamada görüntü ayırma (image seperation) yöntemiyle yapay olarak oluşturulmuş, bir adet sağ ve bir adet de sol göz için olmak üzere iki ayrı görüntü sağlanarak beyni aldatmak olanaklıdır. Eğer yapay olarak oluşturulmuş iki ayrı görüntü yeterince iyiyse, beyin bundan üç boyutlu bir görüntü oluşturacaktır.

3B görüntülerin değişik özellikleri ve tekniklerini keşfetmeye başlamadan önce, sıklıkla kafa karıştırıcı şekilde yanlış kullanılan bazı terimleri açıklamamız gerekiyor.

Bir cevap yazın