Google Dünya Elektriğinin %0.01’ini Kullanıyor

Google sandığımızdan “yeşil” çıktı.

Google veri merkezi

Veri merkezi.

Stanford Universitesi’nden Prof. Jonathan Koomey tarafından yapılan enerji tüketimi araştırmasında toplam 900,000 kadar sunucu barındıran Google veri merkezlerinin dünyanın toplam elektrik enerjisinin %0.01‘ini tükettiği, bunun da tüm veri merkezlerinin toplam tüketiminin %1‘inden az olduğu ortaya çıktı.

Dolaşımdaki küresel verinin büyük bölümü elinden geçen ve hemen her ülkede bulunan yüzlerce Google veri merkezinin az elektrik tüketiyor olması Google’ın yeni teknoloji, düşük tüketimli sunucuları tercih etmesine ve verimli yazılım yapısına bağlanıyor.

Dünyada yılda tüketilen yaklaşık 18.2 trilyon kWh (kilowattsaat) enerjinin 198 milyar kWh’i veri merkezleri tarafından kullanılıyor, bunun da yaklaşık %1’ini tüketen Google veri merkezleri için yaklaşık 220 megawatt gücündeki bir santralin 7 gün 24 saat çalışması gerekiyor.

Bir cevap yazın