802.11g Bunları Bilelim: Bölüm 2

Bu makalenin birinci bölümünde 802.11g standardının gelişim durumunu özetlemiş, performans ile ilgili anahtar konulara değinmiş ve bu henüz hazır durumda olmayan standartla üretilmiş ürünlerin potansiyel alıcılarına bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Makalemizin ikinci ve son bölümünde şu anda piyasada bulunan Linksys ve Buffalo Tech ürünler arasındaki performans farklarına değineceğim. Ayrıca Intersil’in PRISM GT yongaseti tabanlı ürünlerle yaptığım ilk testlerin sonuçlarını açıklayacağım.

Uyumluluk Konusuna Daha Yakından Bir Bakış

Taslak 11g ürünleri arasındaki “uyumluluk problemleri” konusunda çok şeyler yazıldı çizildi. Ancak gördüğüm kadarı ile yetersiz test metotlarının kullanılmasının ve rekabeti yavaşlatmak isteğinin neden olduğu biraz “kulaktan dolma” bir bilgi.

“Uyumluluk problemi” lafını duyduğunuzda bazı ürünlerin çalışmadığı kanısına kapılabilirsiniz, ancak testlerimde gördüğüm kadarı ile uyumsuzluk problemleri sadece performansı etkiliyor . Ancak bazı durumlarda performans düşmesinin çok fazla olması bazı fonksiyonel problemler varmış gibi görülmesine neden olabiliyor.

Bu ürünlerin tam olarak ne yaptıklarını gerçekten anlayabilmek için performansı zaman içerisinde gözlemelisiniz , tercihen grafik formunda veriler kullanılmalıdır. Şekil 1‘deki grafik buna bir örnektir.

Şekil 1: Performans Karşılaştırması: Linksys ve Buffalo Tech – orijinal

Daha önce birinci bölümde gördüğümüz Chariot test sonuçları ilk Buffalo Tech ve Linksys taslak-11g ürünlerin performanslarını gösteriyor. Linksys’in 21.8Mb/s sayısal ortalaması ürünün performansını gösterse de Buffalo Tech’in test sonuçlarından böyle bir veri elde etmek olası değil.

Grafikteki alt çizgiye bakarak testin süresinin test sonuçları üzerinde etkili olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, karma bir ortamda taslak-11g ve 11b ürünlerin olduğu bir testi aynı anda yaparsanız ürünlerin zaman içerisinde birbirlerini nasıl etkilediklerini gözlemek için performans/saat grafiği çıkartmak şarttır.

Ayrıca uyumluluğu üç kategoriye ayırmak da gerekli:

  • taslak-11g ve “Klasik” 802.11b;
  • taslak-11g ve taslak-11g (üretici firma uyumluluğu);
  • taslak-11g ve 802.11b (Karma WLAN uyumluluğu).

Bir sonraki bölümde bu kategorilere tek tek bakacağım.

Bir cevap yazın